Taking too long? Close loading screen.

ปุ๋ยยูเรียตราหมอเขียว

็ปุ๋ยยูเรีย ตราหมอเขียว

วิธีการทำ

  1. นำพืชที่โตเร็ว หรือ พืชที่แมลงไม่ค่อยกิน เช่น ผักกาดนา ผักโขม สาบแร้งสาบกา คราดหัวแหวน ตู้ตี้ ต้นกล้วย ส่วนประกอบของต้นกล้วยทั้งหมด หรือ พืชอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่าโตเร็วแต่ไม่รู้จักชื่อ
  2. นำพืชที่เราหามาได้มาสับ หรือใส่เครื่องปั่น ใครไม่มีแรงสับพืช ก็เอามาใส่ลงถัง การสับหรือปั่น ทำให้ธาตุและพลังงานจะออกมาได้เร็ว
  3. นำพืชที่เราสับไว้แล้วใส่ลงในถังหมักเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วม ใส่น้ำเปล่า 10 ส่วน น้ำปัสสาวะ 1 ส่วน หมักพืชทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงก็สามารถตักน้ำในถังมาใช้เป็นปุ๋ยได้

**แต่ถ้าจะให้ดีควรจะหมักไว้อย่างน้อย 3 วัน – 3 เดือน ปุ๋ยยูเรียจะมีประสิทธิภาพสูง ธาตุอาหารจะออกมาดี คนสมัยโบราณใช้น้ำปัสสาวะสกัดเอาธาตุจากพืชผักสมุนไพร

การนำไปใช้

ปุ๋ยยูเรีย ตราหมอเขียว 1 ส่วน ผสมน้ำเปล่า 20 ส่วน รดผัก 1 ครั้ง ทิ้งระยะรดผักได้ 3-7 วัน

  • นำปุ๋ยยูเรียผสมน้ำ ใส่ภาชนะที่เราต้องการจะรดผัก เช่น บัวรดน้ำ ถังพ่น สำหรับต้นอ่อนใช้ถังพ่น ถ้าไม่มีค่อยๆ รดที่โคนต้น
  • นำปุ๋ยยูเรีย ตราหมอเขียว เทใส่ร่องน้ำที่หล่อไว้ในนาเล็ก ปุ๋ยก็ไหลเข้าแปลง
  • นำปุ๋ยยูเรีย รดดินที่ผสมอินทรียวัตถุ จะเป็นปุ๋ยชั้นดี

น้ำปัสสาวะทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีความเป็นด่างมากขึ้นแก้ไขดินที่เป็นกรดได้ดี น้ำปัสสาวะเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดี

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

แปลงพ้นทุกข์ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ

ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

20 ธันวาคม 2563

ติดตามข้อมูลการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพิ่มเติมได้ที่

Facebook แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว

เรื่องน่าสนใจ