การปฏิบัติธรรมกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

การทำกสิกรรมไร้สารพิษ

ความเป็นคนจนของเรา ความไม่มีอุปกรณ์ของเรา ไม่มีเครื่องกล ไม่มีอะไรช่วย ก็ทำให้เราได้มีความสามารถ มีศักยภาพ มีปัญญา ได้ใช้ปัญญา ใช้ความสามารถ ใช้แรงใจ แรงกาย แรงปัญญา ได้ใช้หมด ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เพิ่มศักยภาพในชีวิตเรา ทั้งแรงกาย แรงใจ แรงปัญญา ทั้งความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด ๆ ทำได้เท่าไรก็ทำเท่านั้น ดีกว่ามีเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ช่วย และก็ได้เป็นตัวอย่างของประชาชนที่ไม่ค่อยมีทุนมีรอน แต่ยังมีเรี่ยวมีแรง ก็จะสามารถที่จะมาพัฒนา ความสามารถได้  พัฒนาปัญญาขึ้นมาที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเรา

ตอนนี้ก็อยู่กันแบบพอเพียงจริง ๆ อยู่กันแบบเครื่องมือต่าง ๆ แทบจะไม่มี อยู่กันแบบประชาชนจน ๆ จริง ๆ อยู่กันเป็นเพื่อน กับพี่น้องที่ประสบกับสถานการณ์โควิด ซึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่ ทุนรอนก็ไม่ค่อยมี  เครื่องไม้ เครื่องมืออะไรก็ไม่ค่อยมี มีแต่มือ ไม่ได้ใช้เครื่องกล ใช้แต่เครื่องมือ ใช้มือนี่แหละเป็นเครื่องดำรงชีวิต ใช้มือเป็นหลัก มือกับจอบ แต่ละวัน ๆ จับจอบลุยกัน ได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้อง ร่วมแรงร่วมใจ พลังพุทธพจน์ 7 สาราณียธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 เป็นพลังพุทธะ เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม ถือว่าเราเป็นความสำเร็จของพุทธะ อาจารย์สามารถสร้างพี่สร้างน้องให้มีคุณภาพแบบที่พระพุทธเจ้าสอน คุณภาพพุทธะไปเป็นลำดับ ๆ ลด ละ เลิก กิเลส อบายมุขในกาม โลกธรรม อัตตา ตั้งแต่หยาบ กลาง ละเอียด ไปเป็นลำดับๆ ทำให้ชีวิตเราไม่ต้องเสียพลังไปกับกิเลส พอเราไม่เสียพลังไปกับกิเลส พลังนั้นก็กลับมาเป็นของเรา เวลาก็กลับมาเป็นของเรา แรงงาน ทุนรอนก็กลับมาเป็นของเรา สุขภาพก็กลับมาเป็นของเรา เราก็เอาแสนยานุภาพของพุทธะอันนั้นไปทำประโยชน์ 

ปัญญาก็เพิ่มขึ้นไป กำลังใจ กำลังปัญญา ก็เพิ่มขึ้นไป ตามพลังพุทธะที่ชำระกิเลสได้ และก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้  มันจะเกิดญาณปัญญาในการแก้ปัญหาและพัฒนาการงานมากขึ้น เป็นวิบากดีอย่างหนึ่ง ญาณปัญญานี่ก็เป็นวิบากดีอย่างหนึ่ง เมื่อเราพัฒนาพุทธะไป ก็เป็นอย่างนั้น ญาณปัญญาก็มากขึ้น ๆ ทำให้เราได้องค์ประกอบต่าง ๆ มาดำรงชีวิต ให้มันดี ถ้าคนทั่วไปธรรมดา ถ้าไม่มีพลังพุทธะอยู่ภูผาฟ้าน้ำอย่างเรา มันไม่ได้หรอก มันลำบากมากเลย ไม่ได้มีเครื่องยนต์กลไกช่วย จะลำบากมากเลย ไม่ได้มีเครื่องยนต์กลไกช่วยจะลำบากมาก อยู่กันไม่ได้หรอก ลำบากมากเกินไปที่จะอยู่ได้ มันไม่ใช่ฐานะปกติที่จะอยู่ได้ แต่เรามี 1 สมอง 2 มือ พลังพุทธะทำให้พวกเราอยู่กันได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ 
1 พฤษภาคม 2564
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วิดีโอ วิธีการทำระนาดพอเพียงและรางน้ำพอเพียง ติดตามชมได้ตาม link ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=xKgFsc5j6l0
ติดตาม facebook แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว

เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

ถ้าใครมีธรรมะ จะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์โควิด 19

อ.หมอเขียวยกศิริมันทชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 ข้อที่ 2084-2089 โดยนำข้อ 2089 มาขยายความ คนมีปัญญาน้อยมีเหตุการณ์สุขหรือทุกข์ก็สร้างความหวั่นไหวให้กับตัวเองได้ ในช่วงท้ายอ.หมอเขียวแนะนำวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ในเหตุการณ์การระบาดของโควิด ไม่ว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกปัญหาในชีวิต

อ่านรายละเอียดที่
https://morkeaw.net/?p=3742&preview=true

Playlists-Youtube แนะนำแพทย์วิถีธรรมกับโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ถึงวันนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินไป ความกลัว ระแวง หวั่นไหวเพิ่มขึ้นทั่วโลก แพทย์วิถีธรรม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอส่งลิงค์แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ให้ทุกท่านได้พิจารณา

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

3 สิ่งสำคัญที่สุดในโลกของชีวิต

ฟังเสียงอ.หมอเขียวกล่าวถึงเรื่อง 3 สิ่งสำคัญของชีวิต ที่เป็นหัวใจของความแข็งแรง มั่นคง มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก คือปัจจัย4 มิตรดี มีศีล

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

การปฎิบัติของพระโพธิสัตว์ยามพบภัย

อ.หมอเขียวเน้นย้ำว่า เมื่อเกิดวิกฤต ชาวพุทธจะตั้งและปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง เพื่อเพิ่มพลังกุศล ครั้งนี้ อ.หมอเขียวยกตัวอย่างการปฎิบัติของพระโพธิสัตว์เมื่อเจอภัยพิบัติ ซึ่ง มีทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทำการตัดต่อเสียง และเผยแพร่ใน Morkeaw Podcast

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

ขยายความบททบทวนธรรม เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เท่าที่เป็นไปได้ตามภูมิ เท่าที่จะทำได้ คือ ตามภูมิตามบารมีที่มีตามภูมิตามบารมีที่มี มีเท่าไหร่ก็สุดฝีมือเท่านั้นแหละจบ ก็ปรารถนาให้เกิดดีแล้วก็จบ ให้โลกแล้วเราได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปเท่านั้น ก็เมื่อเราทำดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว โลกก็จะได้อาศัย คนในโลกก็จะได้อาศัย เราก็จะได้อาศัยดีที่เราทำนั้น ก็ได้อาศัยเพราะชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยสภาพดีๆ นั่นแหละ เท่าที่มันจะเป็นไปได้ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ได้อาศัย ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละดีเท่าไหร่ก็เท่านั้น ที่จะได้อาศัย แม้อาศัยแล้ว แต่มันก็จะดับไปนะ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ไปตลอด สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดา แม้ดีก็ต้องดับไปนะ แม้ร้ายก็ต้องดับไปน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะอยู่ตลอด เกิดแล้วมันก็ดับๆ หมดฤทธิ์เขาก็ดับๆ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์
…ฝึกทำดีแล้วก็วางดีๆ ให้ฝึกไว้ ให้ทบทวนไว้ว่า มันไม่ได้อยู่ไปตลอดนะ แม้ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับๆ บอย่างนี้เป็นต้น ก็จะได้ไม่ทุกข์ จิตเราก็เป็นอิสระจากทุกข์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์

บารายคัลเจอร์ ( BarayCulture : กสิกรรมไร้สารพิษแบบประหยัดน้ำ หรือภูเขาเนรมิต ) เป็นการผสมผสานระหว่างบาราย (ธนาคารน้ำแบบปิด) กับเพอร์มาคัลเจอร์ (กสิกรรมยั่งยืนพลังศีล) เป็นนวัตกรรมการทำกสิกรรมที่สมบูรณ์แบบ เป็นวิธีปลูกพืชที่ไม่ต้องรดน้ำมาก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย มีความครบพร้อมทั้งหิน ทั้งดิน ทั้งอินทรีวัตถุ เป็นสภาพเหมือนป่าเขาตามธรรมชาติ