โทษของการคิดอกุศล

โทษของการคิดอกุศล

แค่แว๊ปเดียว แค่คิดในใจ นี้ยังไม่ออกมาทางกายวาจา
แม้แค่คิดแค่ใจ มันยังหนัก
มันก็มีแต่หนัก หนักมาก หนักมากที่สุด

ญาณข้อที่ 4 พระโสดาบัน 7
พลาดแล้วก็สำนึกผิด
ให้สำรวม ให้สังวรระวังต่อไป
ว่าต่อไปจะระมัดระวังขึ้น

ให้เอาพลาดมาทำประโยชน์
ไม่ใช่เอาพลาดมาทำโทษ
พลาดไปแล้วดอกหนึ่ง แล้วไม่ใช่ไปเอาพลาดมาทำโทษอีก มันก็ทำทุกข์อีกดอกหนึ่ง

อย่าโง่
ไม่ใช่ให้เอาพลาดไปทำโทษ
ให้เอาพลาดมาทำประโยชน์

630618_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
18 มิถุนายน 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-17.00 น.

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...