ถ้าเรายอม

ถ้าเรายอม

ถ้าเรายอม
สูญเสียความยึดมั่นถือมั่น
แสดงว่าเรายอม
สูญเสียกิเลส

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ