“สื่อ คือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”

สื่อ คือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

“สื่อ คือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
งานสื่อเปลี่ยนวิญญาณคนได้
การสื่อสารการพึ่งตน
ในสาระที่พาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้
จึงเป็นประโยชน์สูงสุด

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
2 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ