อย่าแบกชีวิตคนอื่น

อย่าแบกชีวิตคนอื่น

อย่าแบกชีวิตคนอื่น

อย่าทำผิดหน้าที่ อย่าทำเกินหน้าที่ ถ้าเขาไม่ฟังเรา ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น ให้เขาทำอย่างที่เขาต้องการจะทำ ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต

ถ้าเราได้พยายามบอกแล้วสอนแล้ว เตือนแล้ว แต่เขายังไม่ฟัง

เราสอนเขาไม่ได้ แปลว่า การสอนเขาไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราไม่ใช่สัตบุรุษของเขา

หน้าที่เราคือทำเต็มที่เต็มแรงอย่างรู้เพียรรู้พัก แล้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
2 สิงหาคม 2563
พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ