620722 วิชาเอกของชีวิต “คิดให้หายทุกข์ให้ได้ อย่าให้เหลือ”

วิชาเอกของชีวิต “คิดให้หายทุกข์ให้ได้ อย่าให้เหลือ

ชีวิตคนเราฝึกอย่างน้อย “ขอให้คิดให้พ้นทุกข์ก็พอแล้ว” ของฟรีที่คนไม่ค่อยฝึก ไม่ค่อยเอา

คิดแล้วหายทุกข์ไม่ใช่ง่าย ต้องพากเพียร

ใจเป็นทุกข์ ผิดศีลแล้ว หาทางให้แช่มชื่นไร้กังวล

อ.หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)
22 กรกฎาคม 2562

ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๖
“รุ่น อปริหานิยธรรมนำชัยไร้ทุกข์”
ณ บวรศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2562

เรื่องน่าสนใจ