ทุกข์แท้ ๆ

ทุกข์แท้ ๆ

ทุกข์แท้ ๆ เกิดจากความชัง

ไม่ชังอะไร ก็ไม่ทุกข์อะไร

เมื่อเรายินดีในการหยุดชั่ว

ยินดีในการทำดี

แล้วไม่ชังอะไรให้ได้

ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ