อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

เงิน ไม่ใช่อำนาจที่แท้จริง
อาหาร คืออำนาจที่แท้จริง

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 3 ตุลาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ