ในชีวิต เราต้องเก็บสุข ทั้งแผ่นดินให้ได้

ในชีวิต เราต้องเก็บสุขทั้งแผ่นดินให้ได้

ในชีวิต
เราต้องเก็บสุข
ทั้งแผ่นดินให้ได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 19 กันยายน 2560

เรื่องน่าสนใจ