ชีวิตต้องก้าวไปสู่ชัยชนะ

ชัยชนะของชีวิต

ชีวิตต้องก้าวไปสู่ชัยชนะ
ต้องเอาชนะความทุกข์
คือกิเลส เหตุแห่งทุกข์ให้ได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ สวนป่านาบุญ1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เรื่องน่าสนใจ