620627 เอางานได้งาน เอาวิญญาณได้วิญญาณ

ค้นหา
Generic filters

27 มิถุนายน 2562 ธรรมะทานข้าว สวนป่านาบุญ 1

เอางานได้งาน
เอาวิญญาณได้วิญญาณ
ถ้าใครจะเอาแต่งานสุดท้ายจะไม่ได้ทั้งงานทั้งวิญญาณ
ถ้าใครเอาวิญญาณจะได้ทั้งงานและทั้งวิญญาณ

เรื่องน่าสนใจ