อริยศีล คือ อะไร

อริยศีล

อริยศีล คือ อะไร
อริยศีล คือ ศีลที่เป็นอาริยะ ศีลที่เป็นอริยสัจ 4
ศีลที่นำมาปฏิบัติ แล้วเห็นทุกข์
เห็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นสภาพดับทุกข์
ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8
ปฏิบัติจนกำจัดตัณหาไปได้
ก็ปฏิบัติที่กาย วาจาของเรา จนทุกข์กำจัดไปได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ