อริยศีล คือ อะไร

หมวดหมู่

อริยศีล

อริยศีล คือ อะไร
อริยศีล คือ ศีลที่เป็นอาริยะ ศีลที่เป็นอริยสัจ 4
ศีลที่นำมาปฏิบัติ แล้วเห็นทุกข์
เห็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นสภาพดับทุกข์
ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8
ปฏิบัติจนกำจัดตัณหาไปได้
ก็ปฏิบัติที่กาย วาจาของเรา จนทุกข์กำจัดไปได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...