ประโยชน์ของ การทำงานร่วมกันในหมู่มิตรดี

หมู่มิตรดี

ประโยชน์ของ การทำงานร่วมกันในหมู่มิตรดี
ทำให้ได้เห็นกิเลส
ได้ล้างกิเลส
ล้างความยึดมั่นถือมั่นในใจ
ล้างความไม่ชอบใจ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 8 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ