พลังพุทธะ

พลังพุทธะ

พลังพุทธะ
จะช้อนช่วยคนที่กำลังทุกข์อยู่
คนเรานี่…เห็นทุกข์ จึงเห็นธรรม
ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรมหรอก
นี่คือ สัจจะอย่างนี้…

 

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ