เพชร คือ ความเด็ดขาด เฉียบคม งดงาม

ค้นหา
Generic filters
เพชร

เพชร คือ ความเด็ดขาด เฉียบคม งดงาม
เอาเพียงจุดใด จุดหนึ่ง เอาเพียงเรื่องใด เรื่องเดียว ออกหมัดเดียว เด็ดขาด

เพชร ต้องรวมพลัง ไม่กระจาย
พระพุทธเจ้า ตรัสว่า คนจะบรรลุธรรมในคราวเดียว เป็นไปไม่ได้
ต้องเป็นไปตามลำดับๆ จะต้องมีจุดเด่นในคราวเดียว
เด่นไปหมดเลยไม่ได้ รู้ว่าจะเอาอะไร เด่นอะไรในคราวเดียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ