เพชร คือ ความเด็ดขาด เฉียบคม งดงาม

หมวดหมู่

เพชร

เพชร คือ ความเด็ดขาด เฉียบคม งดงาม
เอาเพียงจุดใด จุดหนึ่ง เอาเพียงเรื่องใด เรื่องเดียว ออกหมัดเดียว เด็ดขาด

เพชร ต้องรวมพลัง ไม่กระจาย
พระพุทธเจ้า ตรัสว่า คนจะบรรลุธรรมในคราวเดียว เป็นไปไม่ได้
ต้องเป็นไปตามลำดับๆ จะต้องมีจุดเด่นในคราวเดียว
เด่นไปหมดเลยไม่ได้ รู้ว่าจะเอาอะไร เด่นอะไรในคราวเดียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...