620615 กิเลส เหมือนจริง แต่ไม่จริง

ค้นหา
Generic filters

กิเลส เหมือนจริง แต่ไม่จริง
สิ่งที่จริง คือ สิ่งที่ดับทุกข์ได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
15 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ 9 สุพรรณบุรี

เรื่องน่าสนใจ