ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุดๆ ทุกเรื่องให้ได้

ยอมให้เกิดสิ่งเลวร้าย

ยอมทุกเรื่องให้ได้

ยอม

ยอมและกล้า

ชีวิตที่ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ

เมื่อเรามุ่งหมายและพยายามหยุดชั่ว

มุ่งหมายให้เกิดดี และพยายามทำดีอย่างเต็มที่แล้ว

ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุดๆ ทุกเรื่องให้ได้

ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ