ทำความดี มันเสียหายตรงไหน?

ทำความดี มันเสียหายตรงไหน?

โลกนี้ ถ้าคนเลี้ยงชีพด้วยความดี
ทำความดี มันเสียหายตรงไหน?

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เมษายน 2559

เรื่องน่าสนใจ