จงใช้เวลากับการสร้างสุขทั้งแผ่นดิน

ลดกิเลสในตัวเรา

จงใช้เวลากับการสร้างสุขทั้งแผ่นดิน คือ ลดกิเลสในตัวเรา
อย่าเสียเวลากับการสร้างสุขปลายเล็บ คือ ลดกิเลสผู้อื่น

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
19 ตุลาคม 2560

เรื่องน่าสนใจ