ยอมทุกอย่างให้ได้

ยอมทุกอย่าง

ยอมทุกอย่างให้ได้
ชีวิตก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ