คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบ

คนมีปัญญา

คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบ
ไม่มีใคร อยากให้เกิดความพร่อง หรือความเสียหาย
แต่เมื่อเกิดความเสียหาย ของเสียไปแล้ว อย่าให้ใจเสีย
เก็บประโยชน์ให้ได้…เมื่อเราได้พยายามเต็มที่แล้ว
ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น
มันดีที่สุดแล้ว…เท่านี้ก็ดีมากแล้ว

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 7 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ