กิเลสเป็นสิ่งที่ต้องรบ

กิเลสเป็นสิ่งที่ต้องรบ

กิเลสเป็นสิ่งที่ต้องรบ

ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลี้ยง

มันต้องรบอย่างมีชั้นเชิง

อย่างมีปัญญา

ว่าทำยังไงจะชนะ

ไม่ใช่รบแบบมั่วๆ

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
28 กันยายน 2560

เรื่องน่าสนใจ