Taking too long? Close loading screen.
ค้นหา
Generic filters
ศาสนา

ศาสนา

ศาสนา คือ พลังรวมสังคม สภาวะใดสภาพใด ที่ไม่เป็นไปเพื่อ ความร่วมความรวมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเอกภาพ สภาวะเช่นนั้น สภาพดังนั้น จะไม่ใช่สภาพที่สอดคล้องลงตัว หรือ เป็นไปเพื่อความเกิดศาสนา

แม้บุคคลใด จะมีความเห็นไม่ลงร่องลงช่องกันกับหมู่ ถึงแม้ว่าจะถูกต้อง เป็นความคิดที่ดีเลิศปานใดก็ตาม แต่ถ้าเผื่อว่า ผู้นั้นไม่เข้าใจคำว่า มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี นั้นเป็นทั้งสิ้นของศาสนา และเราก็ไม่วางใจ หรือวางใจไม่ได้ วางใจไม่เป็น รวมเข้าเป็นทั้งสิ้นของศาสนาไม่ได้ ผู้นั้นจึงคือ ผู้ที่ยังไม่ใช่ศาสนา อยู่แต่ผู้เดียว เท่านั้น

สมณะโพธิรักษ์
8 พฤษภาคม 2527

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...