การแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

การแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

การแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือปัจจัยที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง
ประหยัดเรียบง่าย นำความผาสุก อบอุ่น และร่มเย็นสู่มวลมนุษยชาติ
สูงสุดของความผาสุกของชีวิตคือการแบ่งปัน

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 11 กันยายน 2562
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

https://youtu.be/G3FEhRJsjI0

เรื่องน่าสนใจ