จงอ่อนน้อมถ่อมตน

จงอ่อนน้อมถ่อมตน

อย่าหลงตัว หลงตน
อย่ายกตัว ยกตน
จงอ่อนน้อมถ่อมตน

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่องน่าสนใจ