620415 อย่าใจดำกับตัวเอง

อย่าใจดำกับตัวเอง ด้วยการเอาเป็นเอาตาย
กับการแก้ทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ได้แก้ทุกข์ของตนเอง

ดร.ใจเพชร กล้าจน (อ.หมอเขียว)
๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ บวรราชธานีอโศก อุบลราชธานี

เรื่องน่าสนใจ