หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

ค้นหา
Generic filters
หัวใจของการสื่อสาร

หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
คือ ศิลปะคำสอนที่สื่อสารออกไป
ทำให้แต่ละชีวิตพ้นทุกข์ได้

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ