นี่คือ แก่นหลักของชีวิต

นี่คือ แก่นหลักของชีวิต

นี่คือ แก่นหลักของชีวิต มันจะเป็นอะไร จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

เราต้องดับทุกข์ใจให้ได้ เบิกบาน แจ่มใส ไร้กังวลให้ได้ ยินดีให้ได้
ดับทุกข์ใจให้ได้ นี่คือแก่นหลักของชีวิต

นี่เป็นความสุขที่สุดของชีวิต
นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิต เป็นความสุขที่สุด เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาที่สุด คือใจไร้ทุกข์

ไม่มีอะไรมีค่ากว่านี้ ไม่มีอะไรมีประโยชน์กว่านี้ เป็นทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านสูงสุด มีค่าสูงสุด เป็นความสุขสูงสุด เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด ดับทุกข์ใจให้ได้ อย่าให้มันมีความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ให้มีแต่สภาพ ยินดี พอใจ อิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ไร้กังวล

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่
https://youtu.be/vreZjQZNR2A

เรื่องน่าสนใจ