ผู้เสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์

ผู้เสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์

ผู้เสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยไม่อยากได้อะไรตอบแทน
คือนักการเมืองพุทธะ คือนักการเมืองที่แท้จริง

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 19 มีนาคม 2562
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เรื่องน่าสนใจ