พุทธะ คือ ไม่ชอบ ไม่ชัง

พุทธะ คือ ไม่ชอบ ไม่ชัง

พุทธะ คือ ไม่ชอบ ไม่ชัง

รู้เพียรรู้พัก ยึดได้วางได้

ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว

เพราะสุดท้าย…

ก็ไม่มีอะไรเป็นของใคร

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

21 สิงหาคม 2563
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ