จะโง่ทำไม

จะโง่ทำไม

จะโง่เอาความพร่อง ความชั่วของคนอื่น
มาหนักหัวกระบาลเราทำไม
จงเมตตาและอุเบกขา

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ