ไม่หวั่นไหว

ไม่หวั่นไหว

ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ของพุทธะ
คือ ไม่หวั่นไหว ไม่สะดุ้งสะเทือน
ต่อคำเหยียดหยาม ความเสียหายใดๆ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ