ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆเป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้…

แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย สรุปแล้วเนื้อหาก็ทะเลาะกันกับภรรยา แล้วก็ยิงตัวเองตาย…

นี่แหละประเด็นก็คือ เหตุคืออะไรเหตุคือคนไม่ลดกิเลส เหตุคือคนไม่ลดกิเลส พอทะเลาะกันไป อยากได้ดั่งใจมากๆใช่ไหม พอไม่ได้ดั่งใจนี่ถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเอง ไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายตัวเอง กิเลสมันทำชั่วได้ทุกเรื่อง

ก็เล่าให้ฟังว่า ชีวิตที่ไม่ลดกิเลสนี่มันเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์มาก แล้วสุดท้ายก็ทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่เอาย่อๆให้เห็นว่า ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก เป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดซวยที่สุดในโลก เมื่อถึงที่สุดแล้วทรมานที่สุดซวยที่สุด

“เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้”

ส่วนพวกเราแหมเน๊าะ แต่ละวันแต่ละวันฝึกไม่ได้ดั่งใจเน๊าะ โอ๊ยทำงานกับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจแง่นั้นเชิงนี้ โอ้โฮสนุกเน๊าะ ไม่ได้ดั่งใจก็สนุกเลยนะ มันฝึกไม่ได้ดั่งใจมาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ๆ แล้วก็ฝึกล้างใจ ของเรานี่กระทบกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ดั่งใจก็ฝึกล้างใจๆ

แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสบายใจได้ ทั้งๆที่เราไม่ได้ดั่งใจ มันวางใจได้ มันสบายใจได้ทั้งๆที่ไม่ได้ดั่งใจ มันก็หมดปัญหาเรื่องจะไปทำร้ายกัน จะไปทำร้ายตัวเองจะไปทำร้ายผู้อื่น มันก็หมดปัญหาไปหมดเลย ชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุข อย่างนี้เป็นต้น

ก็อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 เลย 1 วางใจได้ 2 ก็อยู่อย่างสามัคคียะได้ อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 ได้

มีอะไรบ้าง…

1. ระลึกถึงกัน สาราณียะ ระลึกถึงกัน
2. ปิยกรณะ ปรารถนาดีต่อกัน
3. ครุกรณะ เคารพสิ่งดีของกันและกัน
4. สังคหะ เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
5. อวิวาทะ ไม่วิวาทกัน
6. สามัคคียะ พร้อมเพียงกัน สามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน
7. เอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นี่ของเราพุทธพจน์ 7 อย่างนี้ เราฝึกลดกิเลสไป มันก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้น แม้ไม่ได้ดั่งใจเรา เราก็มีความสุขได้ แต่เขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเขามีความทุกข์ เพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแท้ๆ น่าสงสาร

ของเราไม่ได้ดั่งใจ ก็โอ้โชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้ว เป็นวิบากเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปแล้วก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง แล้วก็หายทุกข์ ก็ต่างกัน

“ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกลดกิเลส ก็ย่อมทุกข์ไปเรื่อยๆ มีทุกข์หนักไปเรื่อยๆ ชีวิตที่ลดกิเลส ก็ย่อมพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ผาสุกไปเรื่อยๆ นี่เป็นสัจจะเช่นนี้”

#พุทธพจน์ 7
*การหมั่นระลึกถึงกัน (สารณียธรรม 6)
ย่อมก่อเกิดคุณธรรมมาเป็นลำดับ
1. ระลึกถึงกัน (สาราณียะ)
2. ปรารถนาดีต่อกัน (ปิยกรณะ)
3. เคารพสิ่งดีของกันและกัน (ครุกรณะ)
4. เกื้อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ)
5. ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ)
6. พร้อมเพียงกัน (สาทัคคียะ)
7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ)

(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “สาราณิยสูตร” ข้อ 283)

#ธรรมะพาพ้นทุกข์
#ลดกิเลสรักษาโรค
#อาหารเป็นยา
#หมอแเขียวแฟนคลับ
#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

17 กรกฎาคม 2563

อ.หมอเขียว วิเคราะห์ข่าว
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ธรรมะพาพ้นทุกข์ (ชั่วโมงที่ 2.35 นาที)
ยูทูป: https://youtu.be/5spWzhlfgls

เรื่องน่าสนใจ