ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้…

แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย สรุปแล้วเนื้อหาก็ทะเลาะกันกับภรรยา แล้วก็ยิงตัวเองตาย…

นี่แหละประเด็นก็คือ เหตุคืออะไรเหตุคือคนไม่ลดกิเลส เหตุคือคนไม่ลดกิเลส พอทะเลาะกันไป อยากได้ดั่งใจมากๆใช่ไหม พอไม่ได้ดั่งใจนี่ถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเอง ไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายตัวเอง กิเลสมันทำชั่วได้ทุกเรื่อง

ก็เล่าให้ฟังว่า ชีวิตที่ไม่ลดกิเลสนี่มันเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์มาก แล้วสุดท้ายก็ทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่เอาย่อๆให้เห็นว่า ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก เป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดซวยที่สุดในโลก เมื่อถึงที่สุดแล้วทรมานที่สุดซวยที่สุด

“เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้”

ส่วนพวกเราแหมเน๊าะ แต่ละวันแต่ละวันฝึกไม่ได้ดั่งใจเน๊าะ โอ๊ยทำงานกับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจแง่นั้นเชิงนี้ โอ้โฮสนุกเน๊าะ ไม่ได้ดั่งใจก็สนุกเลยนะ มันฝึกไม่ได้ดั่งใจมาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ๆ แล้วก็ฝึกล้างใจ ของเรานี่กระทบกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ดั่งใจก็ฝึกล้างใจๆ

แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสบายใจได้ ทั้งๆที่เราไม่ได้ดั่งใจ มันวางใจได้ มันสบายใจได้ทั้งๆที่ไม่ได้ดั่งใจ มันก็หมดปัญหาเรื่องจะไปทำร้ายกัน จะไปทำร้ายตัวเองจะไปทำร้ายผู้อื่น มันก็หมดปัญหาไปหมดเลย ชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุข อย่างนี้เป็นต้น

ก็อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 เลย 1 วางใจได้ 2 ก็อยู่อย่างสามัคคียะได้ อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 ได้

มีอะไรบ้าง…

1. ระลึกถึงกัน สาราณียะ ระลึกถึงกัน
2. ปิยกรณะ ปรารถนาดีต่อกัน
3. ครุกรณะ เคารพสิ่งดีของกันและกัน
4. สังคหะ เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
5. อวิวาทะ ไม่วิวาทกัน
6. สามัคคียะ พร้อมเพียงกัน สามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน
7. เอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นี่ของเราพุทธพจน์ 7 อย่างนี้ เราฝึกลดกิเลสไป มันก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้น แม้ไม่ได้ดั่งใจเรา เราก็มีความสุขได้ แต่เขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเขามีความทุกข์ เพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแท้ๆ น่าสงสาร

ของเราไม่ได้ดั่งใจ ก็โอ้โชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้ว เป็นวิบากเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปแล้วก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง แล้วก็หายทุกข์ ก็ต่างกัน

“ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกลดกิเลส ก็ย่อมทุกข์ไปเรื่อยๆ มีทุกข์หนักไปเรื่อยๆ ชีวิตที่ลดกิเลส ก็ย่อมพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ผาสุกไปเรื่อยๆ นี่เป็นสัจจะเช่นนี้”

#พุทธพจน์ 7
*การหมั่นระลึกถึงกัน (สารณียธรรม 6)
ย่อมก่อเกิดคุณธรรมมาเป็นลำดับ
1. ระลึกถึงกัน (สาราณียะ)
2. ปรารถนาดีต่อกัน (ปิยกรณะ)
3. เคารพสิ่งดีของกันและกัน (ครุกรณะ)
4. เกื้อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ)
5. ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ)
6. พร้อมเพียงกัน (สาทัคคียะ)
7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ)

(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “สาราณิยสูตร” ข้อ 283)

#ธรรมะพาพ้นทุกข์
#ลดกิเลสรักษาโรค
#อาหารเป็นยา
#หมอแเขียวแฟนคลับ
#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

17 กรกฎาคม 2563

อ.หมอเขียว วิเคราะห์ข่าว
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ธรรมะพาพ้นทุกข์ (ชั่วโมงที่ 2.35 นาที)
ยูทูป: https://youtu.be/5spWzhlfgls

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ไปได้ไกล ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลต่อลม ฟ้า อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ไปถึง จักรวาล กันเลยทีเดียว เด็ดดอกไม้... สะเทือนถึงจักรวาล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...