ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก

#เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้…

แม่ได้ยินลูกทะเลาะเมียสักพักเสียงปืนดังลั่นบ้าน สุดยื้อชีวิต กระสุนเจาะออกซ้าย เนื้อหาก็คนยิงตัวเองตาย สรุปแล้วเนื้อหาก็ทะเลาะกันกับภรรยา แล้วก็ยิงตัวเองตาย…

นี่แหละประเด็นก็คือ เหตุคืออะไรเหตุคือคนไม่ลดกิเลส เหตุคือคนไม่ลดกิเลส พอทะเลาะกันไป อยากได้ดั่งใจมากๆใช่ไหม พอไม่ได้ดั่งใจนี่ถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเอง ไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายตัวเอง กิเลสมันทำชั่วได้ทุกเรื่อง

ก็เล่าให้ฟังว่า ชีวิตที่ไม่ลดกิเลสนี่มันเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์มาก แล้วสุดท้ายก็ทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่น ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่เอาย่อๆให้เห็นว่า ชีวิตที่ไม่ศึกษาธรรมะ เป็นชีวิตที่ซวยที่สุดในโลก เป็นชีวิตที่ทรมานที่สุดซวยที่สุดในโลก เมื่อถึงที่สุดแล้วทรมานที่สุดซวยที่สุด

“เพราะไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์มาก มันไม่พอใจมาก มันทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ นี่คือความซวยของการไม่ศึกษาธรรมะแท้ๆ จนถึงขั้นลดกิเลสได้”

ส่วนพวกเราแหมเน๊าะ แต่ละวันแต่ละวันฝึกไม่ได้ดั่งใจเน๊าะ โอ๊ยทำงานกับเพื่อนไม่ได้ดั่งใจแง่นั้นเชิงนี้ โอ้โฮสนุกเน๊าะ ไม่ได้ดั่งใจก็สนุกเลยนะ มันฝึกไม่ได้ดั่งใจมาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ๆ แล้วก็ฝึกล้างใจ ของเรานี่กระทบกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ดั่งใจก็ฝึกล้างใจๆ

แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสบายใจได้ ทั้งๆที่เราไม่ได้ดั่งใจ มันวางใจได้ มันสบายใจได้ทั้งๆที่ไม่ได้ดั่งใจ มันก็หมดปัญหาเรื่องจะไปทำร้ายกัน จะไปทำร้ายตัวเองจะไปทำร้ายผู้อื่น มันก็หมดปัญหาไปหมดเลย ชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุข อย่างนี้เป็นต้น

ก็อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 เลย 1 วางใจได้ 2 ก็อยู่อย่างสามัคคียะได้ อยู่อย่างพุทธพจน์ 7 ได้

มีอะไรบ้าง…

1. ระลึกถึงกัน สาราณียะ ระลึกถึงกัน
2. ปิยกรณะ ปรารถนาดีต่อกัน
3. ครุกรณะ เคารพสิ่งดีของกันและกัน
4. สังคหะ เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
5. อวิวาทะ ไม่วิวาทกัน
6. สามัคคียะ พร้อมเพียงกัน สามัคคีกันพร้อมเพรียงกัน
7. เอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นี่ของเราพุทธพจน์ 7 อย่างนี้ เราฝึกลดกิเลสไป มันก็จะเกิดสภาพดีๆขึ้น แม้ไม่ได้ดั่งใจเรา เราก็มีความสุขได้ แต่เขาไม่ได้ดั่งใจแล้วเขามีความทุกข์ เพราะเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแท้ๆ น่าสงสาร

ของเราไม่ได้ดั่งใจ ก็โอ้โชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้ว เป็นวิบากเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้ รับแล้วก็หมดไปแล้วก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง แล้วก็หายทุกข์ ก็ต่างกัน

“ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกลดกิเลส ก็ย่อมทุกข์ไปเรื่อยๆ มีทุกข์หนักไปเรื่อยๆ ชีวิตที่ลดกิเลส ก็ย่อมพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ผาสุกไปเรื่อยๆ นี่เป็นสัจจะเช่นนี้”

#พุทธพจน์ 7
*การหมั่นระลึกถึงกัน (สารณียธรรม 6)
ย่อมก่อเกิดคุณธรรมมาเป็นลำดับ
1. ระลึกถึงกัน (สาราณียะ)
2. ปรารถนาดีต่อกัน (ปิยกรณะ)
3. เคารพสิ่งดีของกันและกัน (ครุกรณะ)
4. เกื้อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ)
5. ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ)
6. พร้อมเพียงกัน (สาทัคคียะ)
7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ)

(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “สาราณิยสูตร” ข้อ 283)

#ธรรมะพาพ้นทุกข์
#ลดกิเลสรักษาโรค
#อาหารเป็นยา
#หมอแเขียวแฟนคลับ
#มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

17 กรกฎาคม 2563

อ.หมอเขียว วิเคราะห์ข่าว
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ธรรมะพาพ้นทุกข์ (ชั่วโมงที่ 2.35 นาที)
ยูทูป: https://youtu.be/5spWzhlfgls

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

นักการเมืองที่แท้จริง

นักการเมืองที่แท้จริง

ผู้ใดเสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์ผู้นั้นคือนักการเมืองที่แท้จริง ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ 21 กันยายน...

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

หลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ 1. อย่าขี้เกียจ ต้องขยันดูแล 2. อย่าใจร้อน ต้องใจเย็น 3. อย่าโลภ ต้องรู้จักพอทำอย่างมีคุณภาพ 4. พอประมาณ คือดำเนินการให้พอดีอย่างรู้เพียรรู้พัก 5. รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 5...

อย่าดื้อต่อศีล

อย่าดื้อต่อศีล

อย่าดื้อต่อศีล ดื้อต่อศีล ทำให้ ทุกข์หนัก ทุกข์หนักมาก ทุกข์หนักที่สุด ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) บททบทวนธรรมใหม่ บทที่ 38 เดือนกันยายน 2563 ณ ดอยแพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ สีลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 22 ข้อที่ 168 (2:05:00)...

สุดยอดแห่งความผาสุกในชีวิต

สุดยอดแห่งความผาสุกในชีวิต

ดับทุกข์ได้แต่ละเรื่อง มีค่ามากตีค่าไม่ได้เลย ทุกข์ทรมานใจเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดินที่ทรมานมากเลย ตีค่าไม่ได้ ดับความทรมานได้สุขสบายใจไร้กังวลขึ้นมาเป็นลำดับๆ อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ใจในประเด็นนั้น ประเด็นนั้นก็เบิกบานแจ่มใสไร้กังวล ความเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล...

จะโง่ทำไม

จะโง่ทำไม

จะโง่เอาความพร่อง ความชั่วของคนอื่น มาหนักหัวกระบาลเราทำไม จงเมตตาและอุเบกขา ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ความยึดมั่นถือมั่น

ความยึดมั่นถือมั่น

ความยึดมั่นถือมั่น ทำให้กลัว ทำให้อ่อนแอ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสถาณภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ...

การรวมหัวกันทำชั่ว

การรวมหัวกันทำชั่ว

การเเต่งงานคือการรวมหัวกันทำชั่ว รวมหัวกันเสพกาม เสพอัตตา สนองความต้องการของกันเเละกันที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการทำเหตุแห่งทุกข์ เป็นการสร้างศัตรู เเละวิบากร้ายให้กับตนเองเเละผู้อื่น. ดร.ใจเพขร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ...

เลิกซะ! ความคิดที่เบียดเบียนตนเอง

เลิกซะ! ความคิดที่เบียดเบียนตนเอง

ความคิดใดที่คิดแล้ว ทุกข์ ท้อ ห่อเหี่ยว กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ไม่สดชื่น เป็นผลเสียเบียดเบียนตนเอง เลิกซะ! 620407 1 อย่าเสียพลังไปสร้างทุกข์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จาก...

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว

แค่เรารู้จักพอ ชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว พอใจเท่าที่มีกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุด ที่เหลือเกินความจำเป็นของชีวิตให้แบ่งปัน ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ

ธรรมะแท้ไม่มีเบื่อ ธรรมะแท้สดชื่นมีชีวิตชีวา มีคุณค่า อมตะ ผาสุก ยั่งยืนตลอดเวลา ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋...