เอาแต่ใจตัวเอง มันคือสุขลวง

เอาแต่ใจตัวเองคือนรกชั่วกัปชั่วกัลป์

เอาแต่ใจตัวเอง มันคือสุขลวง

มันคือนรกชั่วกัปชั่วกัลป์

เอาความไม่ได้ดั่งใจดีกว่า

สุขที่สุดในโลก

วิบากหมด กิเลส ตาย ได้กุศล

ดีที่สุดในโลก

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
จากหนังสือ มติหมู่คนดีพาให้เจริญ

เรื่องน่าสนใจ