ไม่มีใครอยากพลาด อยากพร่อง

ไม่อยากพลาด

ชีวิตจะพลาดและพร่องเป็นระยะ ๆ จากวิบากเก่าและกิเลสที่เหลืออยู่ แม้ไม่มีกิเลสความพลาดความพร่องก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วจากวิบากเก่าที่ต้องรับ ยิ่งมีกิเลสใหม่ยิ่งจะเกิดความพลาดความพร่องอยู่แล้ว อย่าไปหวังความสมบูรณ์พร้อม

ไม่มีใครอยากพลาดอยากพร่อง ถ้าพลาดหรือพร่องไปแล้วก็ “ยินดีที่ได้รู้” ว่าพลาดพร่องเกิดจากวิบากและกิเลส “ยินดีที่ได้แก้ไข” ตัวเอง ได้กำจัดกิเลส รับแล้วก็หมดไป และความพลาดความพร่องก็ไม่ได้อยู่ตลอด อย่าไปทำทุกข์ทับถมตนเป็นการทำความพลาดความพร่องใหม่เพิ่ม

“ยินดีที่ได้รู้” “ยินดีที่ได้แก้ไข” ความยินดีจะทำลายความพลาดความพร่อง เป็นการทำความสมบูรณ์ใหม่เพิ่มและเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นเป็นตาม ยินดีในทุกเรื่องให้ได้ก็ไม่มีทุกข์แทรก

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 14 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ