ความเสียหายในชีวิต

ความเสียหายในชีวิต

ความเสียหายในชีวิต
ที่ต้องเสียอะไร ๆ ไป คือ
วิบากร้ายของเราได้หายไปแล้ว นั่นเอง

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ