ความสุขสบายใจไร้กังวล

ค้นหา
Generic filters
ความสุขสบายใจไร้กังวล

ทำสมดุลร้อนเย็น
เรียนรู้ให้ดีเถอะ
นี้คือ ความสุขสบายใจไร้กังวล

#พึ่งตนเองได้เป็นหลัก
ทำให้ชีวิตไม่ลำบากมาก
อยู่ได้โดยไม่กังวล

อาจารย์เห็นความสำคัญกับระบบสาธรารณโภคี
สาธารณียธรรม 6 พุทธพจน์ 7 อปริหานิยธรรม 7 อาพาธสูตร
อาจารย์เห็นคุณค่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างมาก
อาจารย์ก็เล่าให้ฟัง

#โลกที่ไม่มีธรรมะ เป็นโลกที่น่ากลัวที่สุดในโลก
โลกที่มีธรรมะ เป็นโลกที่ไม่น่ากลัว เป็นชีวิตที่สุขสบายใจ ไร้กังวล

เรื่องอะไร ที่ทำไม่ได้ ก็ค่อยอาศัยผู้อื่น มันก็จะเบาภาระ
ไม่เช่นนั้น ชีวิตแบกภาระ จะหนักมากเลย

เราก็แก้ปัญหามาเรื่อยๆ ทั้งเรื่องความเรื้อรังและฉุกเฉิน
วิบากมีจริง

ยิ่งทำวิบากในหมู่มิตรดี ผิดศีล
มันน่ากลัว
มันจะทำให้เกิดทั้งโรคและเรื่องร้าย มันน่ากลัว

ถ้าคนไม่มุ่งมาที่การปฏิบัติศีล มันจะยาก
ทั้งความเป็นอยู่อย่างประหยัด เรียบง่าย
ทั้งบุญกุศล ด้วยการเป็นอยู่ที่ประหยัด เรียบง่าย
#พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

วันนี้อาจารย์ภูมิใจมาก ที่ชาตินี้เกิดมาสามารถช่วยคนให้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์
ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แข็งแรงที่สุด
ที่เหลือเราก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันกันไป

630618_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
18 มิถุนายน 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-17.00 น.

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...