ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

ล้างกาม ล้างอัตตา

#ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด_เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

คำถามขอสัมมาทิฎฐิจากอาจารย์หมอเขียว
อยู่บ้านตอนติดโควิด มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่สาว
แม่จะเอาข้าวหมอเขียวไปแจก เหลืออยู่ 3 ถุง แต่เราก็ไม่ให้
ด้วยเรามองว่าน่าจะเก็บไว้กินดีกว่า ข้าวเหลือน้อย

ขอให้อาจารย์ชี้ทางปัญญาให้สว่างด้วยค่ะ

อาจารย์ก็ให้เราดูว่าเราคิดอะไร
ทำไมเราไม่ยอมให้
มารมันคิดอย่างไร
เราไม่มีอันจะกินหรือ

ผู้ถามก็ตอบว่าไม่

อาจารย์ถามต่อ
มันขี้เหนียวหรือ

เอาอย่างนี้ อาจารย์ว่า
ที่จริง เรื่องนี้ มันดีคนละมุม
เราคิดว่ามันเหลือน้อยเอาไว้กิน ถ้าไปแจก จะไปซื้อใหม่ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมา
คิดแบบแม่ แม่ว่าเอาไปแจกก็ดี ก็ชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่มีอันจะกิน
มันก็ดีอีกมุม

#มันดีคนละมุม
ต่างคนต่างจะเอาดี
มันคืออัตตา
มันทะเลาะกัน เพราะคิดดี
ไม่ได้คิดชั่ว
เราหวังดีต่อครอบครัว
แม่ก็คิดดีต่อครอบครัว
เราเก็บไว้กิน ก็ดี
แม่จะนำไปแจกก็ดี

ไม่มีใครคิดชั่ว
แต่วางดีไม่เป็น
จริง ๆ พุทธะ มันดีแบบแม่ก็ได้ ดีแบบเราก็ได้

แต่ขณะนั้น ใครรู้พุทธะมาก
เรารู้มาก เราก็ต้องยอม ต้องเสียสละ จะได้ไม่วิวาทะ
ก็เป็นประโยชน์กว่า

เราก็ต้องรู้ว่า ณ ขณะนั้น ฟ้าจะให้แบบไหน
เราก็ดูว่า ณ ตอนนั้น ฟ้าจะให้ทำตอนไหน

ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่วิวาทะ
ถ้าฟ้าไม่ให้ทำ ก็จะทะเลาะ
แต่ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่ทะเลาะ

คิดดี มันถูก ทำไมมันทะเลาะ
มันดีไม่จริง
ถ้ามันดีจริง มันจะไม่ทะเลาะ
ณ วินาทีนั้น เขาไม่ได้ให้เราทำกุศล

เขาให้เราทำบุญ
กุศลเหนือกุศล
แต่เราไม่เอา
เราไม่ยอม
เราก็จะไปเอาอันต่ำ
เราก็จะทุกข์
เพราะหน้าที่เรา เขาให้เราขึ้นสูง
เราก็ไม่ขึ้นสูง
เราก็จะไปเอาอันที่ต่ำกว่า
มันก็ไม่สูง

เราไม่เอากุศลที่เหนือกุศล คือ บุญ
เราก็ไม่ควร ไปแย่งกุศลของเขา
ก็ทำเข้าใจ ท่านก็ได้กุศลของท่าน
เราก็ได้กุศลเหนือกุศล เราก็ได้บุญ

ตอนนั้น ก็ดูว่าใครมีสิทธิ
ถ้ามีใครขวาง แสดงว่าไม่ใช่สิทธิของเรา
เพราะถ้าได้ทำจะเสียหาย

แต่ถ้าไม่ได้ทำ นั้นจะดี จะไม่วิวาทะ
ถ้าเข้าใจแล้ว เราก็จะปล่อยวาง
เราก็ให้เกิดดี ในมุมนั้น
ปล่อยให้ทุกชีวิตไปตามนั้น

ถ้าจะแก้ไข เราก็ต้องล้างตัวที่ติดชั่วที่แรงมากกว่า
เราติดอะไรของกิน ที่ติดชั่วที่มากกว่านั้น มีไหม ก็ไปล้างตัวติดชั่วก่อน
แล้วค่อยมาล้างตัวติดดี

ได้สมใจจะสุขใจ ไม่ได้สมใจจะทุกข์ใจ
ติดชั่วมันแรงกว่า แล้ววางไม่ได้
จะไปวางดีได้อย่างไร
ฉะนั้น ก็ไปล้างติดชั่ว แล้วก็มาล้างติดดีได้

ล้างกามได้ ก็จะล้างอัตตาได้
ล้างอัตตาได้ ก็จะล้างกามได้
ล้างติดดีได้ ก็จะส่งเสริมให้ล้างติดชั่วได้
ล้างติดชั่วได้ ก็จะล้างติดดีได้

630620_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
20 มิถุนายน 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-17.00 น.

เรื่องน่าสนใจ

รวมคำถามคำตอบรายการสุขภาพดีวิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว

รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอเขียว ออกอากาศเวลา 9:30 -11:30 น. ทุกวัน ทางหมอเขียวทีวี ทางทีมสื่อแพทย์วิถีธรรมได้จัดทำวิดีโอแยกแต่ละคำถาม เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป