ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

#ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่สุด_เป็นวิบากดีที่สุดต่อทุกชีวิต

คำถามขอสัมมาทิฎฐิจากอาจารย์หมอเขียว
อยู่บ้านตอนติดโควิด มีการทะเลาะเบาะแว้งกับพี่สาว
แม่จะเอาข้าวหมอเขียวไปแจก เหลืออยู่ 3 ถุง แต่เราก็ไม่ให้
ด้วยเรามองว่าน่าจะเก็บไว้กินดีกว่า ข้าวเหลือน้อย

ขอให้อาจารย์ชี้ทางปัญญาให้สว่างด้วยค่ะ

อาจารย์ก็ให้เราดูว่าเราคิดอะไร
ทำไมเราไม่ยอมให้
มารมันคิดอย่างไร
เราไม่มีอันจะกินหรือ

ผู้ถามก็ตอบว่าไม่

อาจารย์ถามต่อ
มันขี้เหนียวหรือ

เอาอย่างนี้ อาจารย์ว่า
ที่จริง เรื่องนี้ มันดีคนละมุม
เราคิดว่ามันเหลือน้อยเอาไว้กิน ถ้าไปแจก จะไปซื้อใหม่ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมา
คิดแบบแม่ แม่ว่าเอาไปแจกก็ดี ก็ชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่มีอันจะกิน
มันก็ดีอีกมุม

#มันดีคนละมุม
ต่างคนต่างจะเอาดี
มันคืออัตตา
มันทะเลาะกัน เพราะคิดดี
ไม่ได้คิดชั่ว
เราหวังดีต่อครอบครัว
แม่ก็คิดดีต่อครอบครัว
เราเก็บไว้กิน ก็ดี
แม่จะนำไปแจกก็ดี

ไม่มีใครคิดชั่ว
แต่วางดีไม่เป็น
จริง ๆ พุทธะ มันดีแบบแม่ก็ได้ ดีแบบเราก็ได้

แต่ขณะนั้น ใครรู้พุทธะมาก
เรารู้มาก เราก็ต้องยอม ต้องเสียสละ จะได้ไม่วิวาทะ
ก็เป็นประโยชน์กว่า

เราก็ต้องรู้ว่า ณ ขณะนั้น ฟ้าจะให้แบบไหน
เราก็ดูว่า ณ ตอนนั้น ฟ้าจะให้ทำตอนไหน

ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่วิวาทะ
ถ้าฟ้าไม่ให้ทำ ก็จะทะเลาะ
แต่ถ้าฟ้าให้ทำ ก็จะไม่ทะเลาะ

คิดดี มันถูก ทำไมมันทะเลาะ
มันดีไม่จริง
ถ้ามันดีจริง มันจะไม่ทะเลาะ
ณ วินาทีนั้น เขาไม่ได้ให้เราทำกุศล

เขาให้เราทำบุญ
กุศลเหนือกุศล
แต่เราไม่เอา
เราไม่ยอม
เราก็จะไปเอาอันต่ำ
เราก็จะทุกข์
เพราะหน้าที่เรา เขาให้เราขึ้นสูง
เราก็ไม่ขึ้นสูง
เราก็จะไปเอาอันที่ต่ำกว่า
มันก็ไม่สูง

เราไม่เอากุศลที่เหนือกุศล คือ บุญ
เราก็ไม่ควร ไปแย่งกุศลของเขา
ก็ทำเข้าใจ ท่านก็ได้กุศลของท่าน
เราก็ได้กุศลเหนือกุศล เราก็ได้บุญ

ตอนนั้น ก็ดูว่าใครมีสิทธิ
ถ้ามีใครขวาง แสดงว่าไม่ใช่สิทธิของเรา
เพราะถ้าได้ทำจะเสียหาย

แต่ถ้าไม่ได้ทำ นั้นจะดี จะไม่วิวาทะ
ถ้าเข้าใจแล้ว เราก็จะปล่อยวาง
เราก็ให้เกิดดี ในมุมนั้น
ปล่อยให้ทุกชีวิตไปตามนั้น

ถ้าจะแก้ไข เราก็ต้องล้างตัวที่ติดชั่วที่แรงมากกว่า
เราติดอะไรของกิน ที่ติดชั่วที่มากกว่านั้น มีไหม ก็ไปล้างตัวติดชั่วก่อน
แล้วค่อยมาล้างตัวติดดี

ได้สมใจจะสุขใจ ไม่ได้สมใจจะทุกข์ใจ
ติดชั่วมันแรงกว่า แล้ววางไม่ได้
จะไปวางดีได้อย่างไร
ฉะนั้น ก็ไปล้างติดชั่ว แล้วก็มาล้างติดดีได้

ล้างกามได้ ก็จะล้างอัตตาได้
ล้างอัตตาได้ ก็จะล้างกามได้
ล้างติดดีได้ ก็จะส่งเสริมให้ล้างติดชั่วได้
ล้างติดชั่วได้ ก็จะล้างติดดีได้

630620_ธรรมะพาพ้นทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน
20 มิถุนายน 2563
อาคารดอยฟ้า พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
13.00-17.00 น.

เรื่องน่าสนใจ

เพื่อใจไร้ทุกข์

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น จะผาสุกกับชีวิตในทุกเรื่องได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต

คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ไปได้ไกล ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลต่อลม ฟ้า อากาศ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ไปถึง จักรวาล กันเลยทีเดียว เด็ดดอกไม้... สะเทือนถึงจักรวาล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ...

ดิน

ดิน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ จะปลูกพืชผักได้ดี พืชจะโตงาม เปรียบเสมือนกับรวงข้าวโน้มลงดินฉันใด คนดีจะอ่อนน้อมถ่อมตนฉันนั้น ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน

กสิกรรมไร้สารพิษ เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ทำลายชีวิตสัตว์ ชีวิตคน เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ

กสิกรรมวิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษย์ชาติ เพอร์มาคัลเจอร์ พลังศีล กสิกรรมแบบยั่งยืน จุลินทรีย์ พลังศีล ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กสิกรรมไร้สารพิษ สวนนาบุญ1 อ.ดอนตาล...

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก

การพึ่งตนที่สำคัญ คืออาหารเป็นหนึ่งในโลก... ทำ 3 เรื่องหลักๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิต้านทาน บุญกุศล มีเศรษฐกิจพอเพียง เราปลูกอยู่ปลูกกินทำอยู่ทำกิน ขยันทำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะ ถูกหลักพระพุทธเจ้าเลย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ จะทำให้ได้ปัจจัย 4 อาหารเครื่องนุ่งห่ม...

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก

คนทั่วไปยังยืนยันว่าเงินคือคำตอบของชีวิต แต่พระพุทธเจ้า พ่อหลวง พ่อครูยืนยันว่า ทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ สรรเสริญไม่ใช่คำตอบของชีวิต คำตอบของชีวิต คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก คำตอบของชีวิตก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันนี้สิที่ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ...

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่11 พฤษภาคม 2563 ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง...

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา

การเพิ่มพลังคุ้มครองประเทศไทย ต้องเริ่มต้นที่เรา นับหนึ่งที่เรา พระมหากษัตริย์ที่ดี ก็จะได้ประชาชนที่ดี ประชาชนที่ดี ก็จะได้พระมหากษัตริย์ที่ดี ต่างฝ่ายต่างทำความดีให้มากๆ ลดกิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ก็จะมีพลังศีลที่คุ้มครองชีวิตทุกชีวิต...