กลางของพุทธะ

ค้นหา
Generic filters
กลางของพุทธะ

กลางของพุทธะ
ไม่ใช่ ดำ+ขาว = เทา
ไม่ใช่ ดี+ชั่ว หาร 2

กลางของพุทธะ คือ
กลางตรง หยุดชั่วในตัวเราและผู้อื่น
กลางตรง ทำดีให้กับตัวเองและผู้อื่น
กลางตรง ทำจิตใจให้ผ่องใส
รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว หยุดชั่วแล้วส่งเสริมสิ่งที่ดี

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 13 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ