อิสรภาพที่แท้จริงคืออยู่เหนือกิเลส 

อิสรภาพที่แท้จริงคืออยู่เหนือกิเลส 

อิสรภาพไม่ใช่การทำตามใจตัวเอง
อิสรภาพที่แท้จริงคืออยู่เหนือกิเลส
ไม่ทำตามใจกิเลส

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ