ชีวิตที่ โง่ ไม่เสร็จ

ชีวิตที่โง่ไม่เสร็จ

ชีวิตที่ โง่ ไม่เสร็จ
เป็นชีวิตที่ทุกข์ไม่พอ
คือ ชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่น

ว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจ
ไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจ
เชิญทุกข์ให้พอ โง่ให้พอ
ถ้าใครโง่พอ ทุกข์พอ
ก็เลิกทุกข์ เลิกโง่เสียที

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ