เลิกซะ! ความคิดที่เบียดเบียนตนเอง

เลิกซะ

ความคิดใดที่คิดแล้ว ทุกข์ ท้อ ห่อเหี่ยว กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ไม่สดชื่น เป็นผลเสียเบียดเบียนตนเอง เลิกซะ!

620407 1 อย่าเสียพลังไปสร้างทุกข์
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที่ 8 เมษายน 2562
ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

จาก https://youtu.be/aplepgtiuCk

เรื่องน่าสนใจ