ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุด ๆ ทุกเรื่องให้ได้

ยอม

เมื่อเรามุ่งหมายและพยายามหยุดชั่ว
มุ่งหมายให้เกิดดี
และพยายามทำดีอย่างเต็มที่แล้ว
ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุด ๆ ทุกเรื่องให้ได้ ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ