ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก
ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง
คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง
คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก

ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่11 พฤษภาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ