Taking too long? Close loading screen.

ความอยาก คือขุมนรก

ค้นหา
Generic filters
ความอยาก คือขุมนรก

ความอยาก คือขุมนรก
ใครติดกิเลส สุขปลอม ทุกข์จริง
คุณเสพกิเลส แต่ละครั้ง
คุณได้เชื่อมคลื่นกิเลสทั้งหมดในโลก

ดร.ใจเพชร กล้าจน( หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์
วันที่11 พฤษภาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ

ไม่ชังให้ได้

ไม่ชังให้ได้

เราไม่ทำชั่ว ทำแต่ดี อะไรก็ตาม ที่เกิดขึ้นแล้ว เราไม่ชังให้ได้ เอาประโยชน์ให้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่น...

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้

ความรักที่แท้จริง ต้องพาตนเองเเละผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 3...