ไม่มีใครฉลาดหาเรื่อง ทุกข์ได้เท่ากิเลส

ทุกข์

ไม่มีใครฉลาดหาเรื่อง ทุกข์ได้เท่ากิเลส
ฉลาดในเรื่องทำให้ตัวเองทุกข์ คิดให้ตัวเองทุกข์ได้
แต่คิดออกจากทุกข์ คิดไม่ได้
ฉลาดในเรื่องโง่ แต่หลงว่าตัวเองเก่ง

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ