วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย

วันหน้าไม่รู้
วันนี้สู้ไม่ถอย
สู้กิเลส
อย่างรู้เพียรรู้พัก

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
อปริหานิยธรรม วันที่ 17 กันยายน 2563
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ