หลักการทำดีอย่างมีสุข

หลักการทำดีอย่างมีสุข

หลักการทำดีอย่างมีสุข
เราปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด พากเพียรปฏิบัติดีเท่าที่ทำได้
ให้แต่ละคนได้รับสิ่งต่าง ๆ ตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต
ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ ไม่ต้องกังวลกับอะไร
เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องดับไป ไม่มีอะไรเป็นของใคร

ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เทคนิคการทำใจให้หายโรค วันที่ 27 มกราคม 2563
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

เรื่องน่าสนใจ