ความลวงของคนในโลก

ความลวง

ความลวงของคนในโลก
คือหาเงินแต่ไม่ทำกิน
ทิ้งการทำกิน ไปหาเงิน
จะมีแต่เงิน แต่ไม่มีกิน
หยุดการทำกินเอาแต่หาเงิน
รับรองเลยจะมีแต่เงินแต่ไม่มีกิน

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญา
วันที่ 11 กันยายน 2563
ณ.พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ