620611 คนเราจะผาสุกได้ต้องไม่โทษใคร

คนเราจะผาสุกได้
ต้อง “ไม่โทษใคร”

ดร. ใจเพชร กล้าจน (อ. หมอเขียว)
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

620611.1 ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์
โดย ดร ใจเพชร กล้าจน

เรื่องน่าสนใจ